În perioada 14-15 martie 2015, în oraşul Ungheni, în incinta Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu”, s-a desfăşurat seminarul de iniţiere în programele de educaţie economică şi antreprenorială ”ABC Economic – programe pentru şcoala primară”. Instruirea a fost organizată de către Asociaţia Obştească Junior Achievement Moldova în parteneriat cu Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport Ungheni, cu suportul financiar al Fundaţiei ”Familia Sturza”.

La instruire, au participat 70 învăţători ai claselor primare din raionul Ungheni.

Astfel, participanţii s-au familiarizat cu conţinutul, metodele şi tehnicile de predare a disciplinei opţionale ”Educaţie economică şi antreprenorială” pentru clasele primare, în conformitate cu curriculum aprobat de către Consiliul Naţional pentru Curriculum, Ministerul Educaţiei.

Agenda evenimentului a cuprins subiecte cu referire la programele incluse în curriculum, cum ar fi: socializare, noi înşine, familia noastră, comunitatea noastră, oraşul nostru, activităţi interdisciplinare.

Fiecare participant în parte a beneficiat de către un set de materiale didactice, care a cuprins: ghiduri, caiete pentru elevi, plicul didactic nr. 1 şi 2, set suplimentar de jocuri economice şi antreprenoriale.

În calitate de traineri-facilitatori au fost învăţătorii cu experienţă în predarea acestei discipline, şi anume: Irina Munteanu, Ina Sîrbu şi Viorica Panco.

Pe final, participanţii la eveniment au apreciat importanţa predării la elevii din clasele I-IV a disciplinei opţionale ”Educaţie economică şi antreprenorială”, precum şi necesitatea disiminării acestei oportunităţi şi pentru alţi învăţători.