Instruirea profesorilor din raionul Criuleni cu suportul METRO Cash & CarryConform planului-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal, an şcolar 2015-2016, aprobat prin ordinul nr.312 din 11 mai, 2015 de către ministrul educaţiei al Republicii Moldova, dna Maia Sandu, în lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele I-IV, V-IX a fost inclusă şi disciplina “Educaţie economică şi antreprenorială”.

În componenţa celor 10 competenţe-cheie, care trebuie săfie formate la elev pe parcursul anilor de şcoală, intră şi formarea competenţelor antreprenoriale. Ţinînd cont de acest fapt, tot mai mulţi elevi şi părinţi optează pentru studierea acestei disciplini opţionale. Ca să fim pregătiţi să facem faţă provocărilor, în perioada 20-21 iunie, 2015, în incinta gimnaziului Izbişte s-a desfăşurat seminarul de iniţiere în programe de educaţie economică şi antreprenorială “ABC Economic: programe pentru şcoala primară şi gimnazială” la care au participat 20 de învăţători şi 22 profesori, care predau la elevii claselor I-IV şi, respectiv, claselor V-IX din 5 localităţi ale raionului, mai sus nominalizate.

Instruirea a fost organizată de către Asociaţia Obştească “Junior Achievement Moldova” la iniţiativa Direcţiei Educaţie Criuleni, cu suportul financiar al “ICS METRO CASH AND CARRY MOLDOVA”.

În cadrul instruirii participanţii s-au familiarizat cu metodele şi tehnicile de predare a disciplinei opţionale ”Educaţie economică şi antreprenorială” pentru clasele primare şi gimnaziale, în conformitate cu prevederile curriculumului, aprobat de către Consiliul Naţional pentru Curriculum, Ministerul Educaţiei.

Agenda evenimentului cupride subiecte cu referire la programele incluse în curriculum, cum ar fi: socializare, “Noi înşine”, “Familia noastră”, “Comunitatea noastră”, “Oraşul nostru”, “Noi şi Europa”, “Spiritul antreprenorial”, “Economia în cifre”, “Piaţa internaţională”, “Cheia succesului”, “Minifirma şcolară” şi alte activităţi interdisciplinare.

Fiecare participant în parte a beneficiat de cîte un set de materiale didactice, care cuprinde: ghiduri, caiete pentru elevi, plicul didactic nr. 1 şi 2, set suplimentar de jocuri ce dezvoltă abilităţi şi competenţe economice şi antreprenoriale.