1. Participarea la Competiţia Europeană Compania Anului, Tallinn, Estonia

Compania Școlară ”BotanEko” de la Colegiul Financiar Bancar din mun. Chișinău, ce a obţinut Premiul Mare la Tîrgul Național al Companiilor Școlare a reprezentat Republica Moldova la Competitia Europeana Compania Anului, Tallinn, Estonia. Evenimentul a fost organizat de catre JA-YE Europe si Junior Achievement Estonia în perioada 23-25 iulie 2014, unde au participat 500 de elevi din 37 ţări, profesori, consultanţi de afaceri şi parteneri.

In cadrul evenimentului, elevii au participat la un şir de activităţi, cum ar fi:

1.Seminar organizat de FedEx în domeniul antreprenoriatului;

2.Pregătirea şi exersarea prezetărilor scenice;

3.Prezentarile scenici propriu-zise;

4.Interviul realizat de juriu;

5.Tîrgul produselor Companiilor Şcolare;

6.Activităţi culturale.

Profesorii şi echipa Junior Achievement au participat la următoarele activităţi:

1.Sesiunea de networking dintre profesori/ Lansarea şi analiza testului pentru elevi « The Entreprenerial Skills Pass»;

2.Sesiune de lucru pentru CEO;

3.Activităţi culturale.

Participarea celei mai bune companii şcolare din Republica Moldova la Competiţie s-a datorat proiectului de cooperare dintre Junior Achievement Estonia și Junior Achievement Moldova pentru dezvoltarea educației antreprenoriale, finanțat de către Ambasada SUA și Ministerul de Externe al Estoniei.

Materialele editare vor fi utilizate în şcolile si liceele din Republica Moldova, implicate în cadrul programelor de educaţie economică şi formare antreprenorială Junior Achievement Moldova.

Editarea materialelor a fost realizată în cadrul proiectului de cooperare dintre Junior Achievement Estonia și Junior Achievement Moldova pentru dezvoltarea educației antreprenoriale, finanțat de către Ambasada SUA și Ministerul de Externe al Estoniei.


2. Seminar de inițiere în programele Junior Achievement Moldova

La 25-26 octombrie curent, 25 de profesori din 8 raioane au fost instruiți în cadrul programelor de educație economică și formare antreprenorială Junior Achievement Moldova, la diferite trepte – ciclul primar, gimnazial și liceal.

În cadrul activităților, participanții au avut posibilitatea de a se familiariza cu programele de educație economică, formare antreprenorială și orientare profesională, oferite de Junior Achievement Moldova, de a învăța și dezvolta metode de predare moderne și interactive. Astfel, învățătorii și profesorii au fost inițiați în programele destinate elevilor din clasele primare – Noi înșine, Familia noastră, Comunitatea noastră, Orașul nostru, în cele gimnaziale – Lumea și Țara noastră, Noi și Europa, Eu și Economia, Spirit întreprinzător, ș.a. La ciclul liceal, s-a pus accent pe programele Economia aplicată, Compania Școlară și Cheia succesului. Participanții au fost inițiați în domeniu de către formatorii JA Moldova: Valentina Olaru, profesor la Liceul Teoretic ”L. Blaga”, Vitalie Andoni, profesor la Liceul Teoretic ”Gaudeamus”, Chișinău și Iurie Melinte, profesor la Liceul Teoretic ”B. P. Hașdeu”, Drochia. Ina Sîrbu, învățătoare la Gimnaziul nr. 10 din Bălți, a menționat: ”A fost util și interesant să participăm la acest seminar, unde am aflat lucruri noi depre scopul, misiunea, activitățile Junior Achievement Moldova, ne-am făcut cunoscuți cu conceptele fundamentale ale economiei și cum trebuie gestionate economiile la nivel de familie, dar și de comunitate, începînd din clasele primare.”

În cadrul atelierelor, au fost aplicate diferite metode, cum ar fi lucrul în grup, jocuri de rol, simulări, rezolvarea problemelor la economie pe diferite nivele etc.

”S-a simțit un spirit de echipă și interes sporit față de tematica seminarului”, a concluzionat Ludmila Arpenti, Liceul Teoretic ”Alexandru cel Bun”, Slobozia, Ștefan-Vodă.

 


3. Work-shop Ideea ta de azi – afacerea ta de mîine

La 26 noiembrie 2014, Asociația Obștească Junior Achievement Moldova în colaborare cu Colegiul Financiar-Bancar din Chișinău au organizat, pentru elevii anului I, un work-shop, în cadrul programului de educație economică și formare antreprenorială, cu genericul „Ideea ta de azi – afacerea ta de mîine”.

Astfel, 16 elevi ai specialității Finanțe, coordonați de voluntarii Junior Achievement, au trecut toate etapele de identificare a caracteristicilor unor produse şi servicii de succes, aplicînd metodele de studiu al pieţei și au elaborat un discurs-argumentat pentru prezentarea ideii de afaceri.

Invitatulspecial al acestui eveniment, tînărul antreprenor de succes Roman Munteanu a relatat tinerilor care sunt calităţile şi abilităţile profesionale necesare pentru desfăşurarea unui concret tip de afacere. Antreprenorul a explicat care sunt strategiile de colaborare efectivă în cadrul unei echipe şi modalitățile de promovare a produselor/serviciilor pe o piaţă de desfacere importantă.

Pe parcursul atelierelor de lucru, participanţii au găsit soluţii creative şi inovative. Echipele au analizat ideea de afacere prin diverse studii de fezabilitate și au elaborat spoturi publicitare, convingînd juriul că ideea lor este una de succes.

Elevii au rămas mulțumiți de această provocare, ce le-a oferit noi puteri şi le-a înzestrat cu noi abilităţi şi cunoştinţe în domeniul afacerilor.

Astfel, work-shopul „Ideea ta de azi – afacerea ta de mîine” a reprezentat o modalitate perfectă de a educa şi motiva tinerii în spiritul antreprenorial.

4. Seminar Programe liceale de educație economică și antreprenorială

20 de profesori din diferite licee din 8 raioane ale țării au participat, în cadrul unui seminar tematic, organizat de A.O. Junior Achievement Moldova, în parteneriat cu compania StarNet, Fundația Familia Sturza și ASEM, la 6-7 decembrie curent.

Timp de două zile, participanții s-au familiarizat și au pus accent pe rezolvarea problemelor de economie aplicată, utilizînd termeni ca ”preț de echilibru”, ”cost de oportunitate”, ”calcularea gradului de elasticitate al cererii”, ”PIB”, ”salariul real și nominal”, ”factori de producție”, ”bilanț contabil” etc. Totodată, au fost prezentate oportunitățile de care vor beneficia profesorii JA, în anul 2015. Este vorba de Olimpiada de Economie, una dintre cele mai importante activități, realizate împreună cu Ministerul Educației al RM, evenimentul Profesioniști și Debutanți (o zi petrecută în umbra unui profesionist), cluburi de discuții pentru tineri, tabără de vară tematică etc. ”A fost o activitate foarte utilă, deoarece, pregătirea pentru Olimpiada de Economie necesită unele eforturi în plus, atît din partea profesorului care pregătește elevul, cît și o motivație de a inspira acest participant”, a spus Svetlana Cruc, profesoară la Liceul Teoretic rus nr. 3 din or. Drochia. ”Pentru a avea succese mai mari, trebuie să depunem o muncă enormă, alături de elevii pe care îi pregătim pentru olimpiadă. Ne bucurăm că Junior Achievement Moldova a reușit, în acest an, să organizeze un asemenea eveniment, unde ne-am adunat acei profesori ai căror elevi, an de an, sunt premianții Olimpiadei de Economie”, a adăugat Zinaida Gudumac, profesoară la Liceul Teoretic din Trinca, r-l Edineț.

Elena Crudu, StarNet management grup, prezentă la deschiderea evenimentului, a subliniat: ”Compania StarNet este deschisă proiectelor interesante, este alături de JA Moldova de ceva timp, susține tineretul studios și consideră că aceștia trebuie încurajați mereu”.

Participanții s-au ales cu cunoștințe temeinice, deprinderi practice de a rezolva setul de probleme propus la olimpiadele de economie precedent, certificate de participare și emoții pozitive. Lucrul în echipă, schimbul de experiență au fost la ordinea zilei, or, rezultatele bune vin în rezultatul unei munci eficiente.