La 27 iunie 2015, s-a desfăşurat Gala Antreprenoriatului Creativ (GALA), cel mai creativ show de business, ca finalitate a competiţiilor internaţionale: Cupa Businessului Creativ (CBC) şi Competiţia Agribusinessului Progresiv (CAP).

Junior Achievement a fost unul dintre partenerii evenimentului şi la acesta au participat şi companii şcolare dezvoltate în cadrul instituţiilor preuniversitare, ca urmare a studierii de către elevi a disciplinii opţionale Educaţie economică şi antreprenorială.

Compania Şcolară este unul dintre programele aplicative ale disciplinei opţionale sus menţionate, conform Curriculumului pentru învăţămîntul liceal (cl.X-XII), aprobat de către Consiliul Naţional pentru Curriculum şi reprezintă un laborator de activitate economică şi antreprenorială care exprimă sensul practic al multor principii teoretice. Elevii lucrează împreună pentru a aplica aceste principii în rezolvarea unor probleme de afaceri reale. Profesorii îi ajută să conştientizeze faptul că problemele cu care se confruntă o companie şcolară sunt similare cu cele din domeniul real al afacerilor.

În perioada de activitate a companiei şcolare, elevii fac cercetări ale pieţii, obţin un capital iniţial prin vânzare de acţiuni, fabrică şi vînd produse.

Compania şcolară care a participat la eveniment a expus unele dintre cele mai creative produse, în stil militar (Compania Military Style Lab, LT ”Universul” din m. Chişinău).