Pe parcursul a 22 de ani Junior Achievement Moldova a avut o parte de un suport durabil din partea Fundației ”Familia Sturza”. Nu putea să nu fie prezentă la deschiderea și la jurizarea ideilor de business plan a elevilor, care studiază disciplina opțională educația economică și antreprenorială de pe ambele maluri ale râului Nistru, care au participat la 2 evenimente economice – Innovation Camp din luna octombrie și noiembrie pe segmentul Agroturism și Bioenergie. La aceste evenimente au participat per total 236 elevi și 59 profesori din 36 unități administrativ-teritoriale.

Fiecare eveniment a durat două zile în care elevii cu vârste cuprinse între 15-19 ani au conlucrat împreună cu scopul de a analiza o problemă specifică domeniului de afaceri și de a veni cu noi idei inovative și fezabile care ar putea fi utilizate în soluționarea problemelor stabilite. Participanţii trebuiau să găsească o soluţie la problema propusă (business plan) fiind ghidați de către un voluntar-consultant în numai 24 de ore, adică pe durata atelierului ,,Innovation Camp” (26 voluntari- consultanți din domeniul agroturismului și bioenergiei prezenți).

Activitățile au fost organizate și desfășurate în parteneriat cu Fundația ”Familia Sturza” și Academia de Studii Economice a Moldovei în cadrul Programului ,,Susținerea educației antreprenoriale în Europa de EST” finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

La fiecare eveniment au fost selectate cele mai fezabile idei de afaceri pentru a soluţiona problemele propuse spre rezolvare, ca de exemplu:

#E-color (o idee de afaceri prin care se urmărește utilizarea frunzelor pentru obținerea vopselii ecologice, realizarea de peleți pentru furnizarea agentului termic și producerea îngrășămintelor naturale)

#Banii de sub tălpi (idee de afaceri care presupune utilizarea resturilor vegetale pentru obținerea biometanului)

#Block of Leaves (o idee de afaceri care are în vedere utilizarea frunzelor uscate pentru producerea îngrăsămintelor naturale)