Junior Achievement este o asociaţie obştească a cărei misiune constă în motivarea şi pregătirea tinerei generaţii pentru a se afirma cu succes în economia de piaţă.

Junior Achievement activează în Moldova din anul 1995 şi este membră a reţelei JA Worldwide www.ja.org şi a Centrului Regional de la Bruxelles, JA-YE Europa www.ja-ye.org. JA Worldwide este cea mai mare și cea mai dinamică organizație orientată spre educația economică și antreprenorială, fiind prezentă în 123 de țări.

De la înregistrarea organizaţiei în programele JA Moldova de formare antreprenorială au participat peste 150 000 elevi si circa 700 profesori. În colaborare cu Ministerul Educației al Republicii Moldova și Fundația ”Familia Sturza”, programele JA Moldova sunt oferite în 130 şcoli şi licee din ţară, unde circa 8 000 elevi din clasele I-XII beneficiază atât de activităţile didactice în clasă, cât şi de diverse activităţi extracurriculare, cum ar fi olimpiade la economie, târguri şcolare, tabere de vară, etc.

În cadrul programelor de educaţie economică oferite de Junior Achievement, profesorul şi elevul învaţă prin acţiune. Prin activitățile de tip ”learning by doing” desfășurate la clasă și interacțiunea cu consultanții voluntari din comunitatea de afaceri, tinerii dobândesc competențe esențiale pentru viață, experiențe inedite, oportunitatea de a participa la competițiile internaționale din cadrul programelor, apartenența la rețea globală educațională și profesională.La ora actuală oferta educațională a organizației conține 19 programe, pentru toate nivelurile de vîrstă de la clasa I la XII.

Programele JA de educație economică cultivă o gândire aplicată la realitate, o atitudine pozitivă față de viață, spiritul de inițiativă și de implicare în viața comunității. Prin simulari la calculator sau în clasă, jocuri de rol, scenarii, aniliză de studii de caz, elevii învață experimentand roluri din viața reală: consumator, angajat, antreprenor.

Programele JA Moldova pot fi implementate în una din modalitățile:

– extracurricular (cerc)

– auxiliar la cursurile obligatorii

– în cadrul orelor de dirigenție

– ora opțională

Junior Achievement Moldova oferă:

PROFESORILOR:

  • Instruire gratuită anuală (traininguri de formare și perfecționare) profesorilor care sunt implicați în cadrul programelor de educație economică și antreprenorială sau celor care vor să se implice în cadrul programelor JA Moldova;
  • Schimb de experiență cu partenerii europeni, deplasări în bază de proiect (toate cheltuielile sunt suportate de către organizație);
  • Suport didactic GRATUIT (manual, caietul elevului, ghidul profesorului, plicul profesorului, jocuri, postere).
  • Curriculum elaborat de către JA Moldova și avizat de către Ministerul Educației al RM;
  • Posibilitatea de a participa în cadrul evenimentelor organizate de către JA Moldova pentru elevi, la nivel național și internațional.

ELEVILOR:

  • Oportunitatea de a participa la competițiile internaționale din cadrul programelor (simularea online -TITAN, Competiția Europeană Compania Anului)
  • Apartenența la o rețea globală educațională și profesională;
  • Elevii dobândesc competențe esențiale pentru viață, experiențe inedite;
  • Suport didactic contra plată la prețul de producere;
  • Oportunitatea de a participa la evenimentele naționale dedicate tinerilor din program (Competiția Națională Compania Anului, Olimpiada la Economie, Job Shadow Day, Innovation Camp, întruniri cu reprezentanții mediului de afaceri)