În perioada 26 iulie – 01 august 2015, a fost organizată Şcoala de Vară pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi valorilor democratice, la întreprinderea piscicolă din s. Costeşti, r. Ialoveni.

Acest proiect comprehensiv şi interactiv este destinat tinerelor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 19 ani, de pe ambele maluri ale râului Nistru, precum şi profesorii implicaţi în implimentarea programelor de educaţie antreprenorială şi valorile democratice.

La şcoala de vară, participă 20 profesori şi 45 tineri din întreaga republică. Pe durata evenimentului, se vor discuta subiecte ce ţin de 3 domenii importante: democraţie, antreprenoriat şi liderism.

Activităţile relevante democraţiei se vor axa pe: valori umane, clubul democraţiei, comunicare şi soluţionarea conflictelor. Activităţile relevante domeniului antreprenoriatului se vor axa pe: etica în business, oportunităţi de angajare, acumulare de fonduri, metode şi instrumente de a obţine succese în antreprenoriat. Activităţile relevante domeniului liderismului se vor axa pe: liderism şi autoapreciere, protecţia tinerilor de riscurile sociale şi subiecte de implicare a tinerilor în activităţi comunitare.

Şcoala de vară este organizată şi desfăşurată cu susţinerea Ambasadei SUA în Moldova, Fundaţia ”Familia Sturza”, BC “Moldova Agroindbank” S.A., SRL ”METRO CASH &CARRY”, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova.

La deschiderea evenimentului au participat : Dnul Ion Sturza, Preşedintele Onorific al Junior Achievement Moldova, Dna Corina Lungu, consultant superior, Ministerul Educaţiei, Dnul Grigore Belostecinic, Rector ASEM, Serghei Cebotari, Preşedinte al Comitetului de Conducere al BC ”Moldova-Agroinbank” S.A., Dna Svetlana Dogotaru, Director executiv, Fundaţia ”Familia Sturza”, Dna Laurenţia Filipschi, Director Executiv Junior Achievement Moldova.

Ca urmare evaluărilor finale, participanţii la Şcoala de vară au menţionat că pe viitor şi-ar dori următaorele după cum urmează:

domeniul valorilor şi prinicipiilor democraţiei

– experienţa modelelor de succes din R. Moldova şi nu doar;

– informaţii despre funcţionarea instituţiilor statului;

– întîlniri specialişti din domeniul dreptului internaţional;

– dezbateri tematice, filmuleţe educative, activităţi de dezvoltare a spiritului democratic;

– excursii la instituţiile statului abilitate în domeniu;

– cunoaşterea mai mult despre cadrul legal;

– toleranţa în comunicare, fenomenul de discriminare şi prevenirea acestuia;

– sesiuni de exprimare liberă a opiniei şi arta de a asculta şi de a fi ascultat;

– cunoaşterea despre drepturile copilului, minorităţilor etnice/ culturale din R. Moldova;

– informaţii privind rolul unei femei în societate, promovarea femeilor în politică;

– libertatea mass-media, independenţa sistemului juridic din R. Moldova;

– arta comunicării, încrederea în sine.

domeniul antreprenoriatului:

– informaţii suplimentare despre etica şi transparenţa în afaceri;

 • -organizarea activităţilor de genul iarmaroc/ târg cu tematică economică;
 • -mai multe experienţă împărtăşită de oamenii de afaceri din R. Moldova, tineri antreprenori;
 • -informaţii despre cadrul legal în domeniul antreprenoriatului;
 • -sesiuni despre companiile şcolare, simulări practice de înfiinţare a unor companii şcolare;
 • -programe de mentorat din partea oamenilor de afaceri;
 • -marketing şi concurenţă loială;
 • -excursii la firme/ companii ale antreprenorilor din RM;
 • -riscuri în afaceri;
 • -elaborarea unui business-plan pas cu pas;
 • -promovarea afacerii la nivel naţional/ internaţional;
 • -dezvoltarea şi menţinerea unei afaceri, succesul în afaceri;
 • -strategii pentru a fi un lider pe piaţă în domeniul afacerilor;
 • -mecanismul de creditare în R. Moldova;
 • -filmuleţe motivaţionale din domeniul antreprenoriatului, prezentate de antreprenorii de succes din RM;
 • -time management în afaceri;
 • -atragerea sponsorilor/ inevestitorilor în dezvoltarea propriilor afaceri;
 • -strategii de creştere a productivităţii muncii în cadrul companiilor.